Το Σωματείο μας

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ (ΤΕΥ-ΑΤΗΚ) ΕΙΝΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1986

ΣΚΟΠΟΙ

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΨΥXΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 • ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΑΥΤΗΡΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ: 3.116

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 1.567 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: 1.549

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: € 4.06 / μήνα
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ: € 2.03 / μήνα

ΠΟΡΟΙ

 • ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ CYTA (βάσει μισθολογίου μόνιμου προσωπικού)
 • ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
 • ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (ενοίκια, εισπράξεις εστιατορίων κ.α.)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 9 ΜΕΛΕΣ ΜΕ 3-ετή ΘΗΤΕΙΑ:

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ CYTA
 • 5 ΜΕΛΗ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)
 • 2 ΜΕΛΗ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ
 • 1 ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ-ΑΤΗΚ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (υποδοχή, εστιατόριο, κουζίνα, τμήμα καθαρισμού, συντηρητές)
 • ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (παραχώρησης κατ./διαμ.,καλοκαιρ. πακέτων)
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ:

 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ: 68 κατοικίες, γήπεδα, κοινόχρηστοι χώροι, πισίνα
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΕΒΑΝΤΗΣ-ΠΡΩΤΑΡΑ: 28 διαμ., κοινόχρ. χώροι, πισίνα
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝICKI HOLIDAY RESORT–ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ: 16 διαμερίσματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 13 ΟΜΙΛΩΝ:

Ποδοσφαιρικοί, Σκοπευτικοί, Κυπριακών Παραδοσιακών Χορών, Φωτογραφικός, Χορωδία, Αυτοδυτών, Ορειβασίας, Εικαστικών Τεχνών

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Συνεργασία με πολιτιστικά κέντρα εξωτερικού

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:

- Εβδομαδιαία πακέτα στα ιδιόκτητα Συγκροτήματα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

 •  Διαμονή σε ξενοδοχεία σε νησιά και σε άλλους προορισμούς στην Ελλάδα
 •  Αγορασμένες οργανωμένες εκδρομές από ταξιδιωτικά γραφεία
 •  Ανταλλαγές με αντίστοιχους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς (ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ και Σερβία)