Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟ E-MAIL
Πρόεδρος ΧΡΥΣΗΣ ΦΟΙΝΙΩΤΗΣ (2667)
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22701562 99610562 chrysis.phiniotis@cyta.com.cy
Αντιπρόεδρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ (7846)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22702720 99510846 yiorkos.hadjittofis@cyta.com.cy
Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (3167)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22701876 99644644 elias.demetriou@cyta.com.cy
Ταμίας ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (7840)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΛΥΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22701087 99510505 irini.christoforou@cyta.com.cy
Μέλος ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (2910) - 99610910 stelios.charalambous@cytanet.com.cy
Μέλος ΔΕΣΠΩ ΠΑΛΛΗ (7358)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22701356 99610356 despo.palli@cyta.com.cy
Μέλος ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΣΑΛΟΣ (7379)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ
24704203 99410270 nicos.patsalos@cyta.com.cy
Μέλος ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ (542)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22702930 99610930 yiangos.yiangoulli@cyta.com.cy
Μέλος ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΕΒΙΝΟΥ (7515)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
CYTASHOP-My MALL-ΛΕΜΕΣΟΣ
25705025 99510025 petros.petevinou@cyta.com.cy