Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία ΤΕΥ-ΑΤΗΚ
Τηλ:
+357 22510000
Φαξ: +357 22701412

Email: teyatik@cyta.com.cy

Υποδοχή
Τηλέφωνο:
22463737
Τηλεομοιότυπο: 22924200

Εστιατόριο
Τηλέφωνο: 22924777
Τηλεομοιότυπο: 22924200

Υποδοχή
Τηλέφωνο:
23740900
Τηλεομοιότυπο:
23740910

Εστιατόριο
Τηλέφωνο:
23740900
Τηλεομοιότυπο:
23740910

Γραφείο ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, Λευκωσία
Γραμματεία

Τηλέφωνο: 22510000
Τηλεομοιότυπο: 22701412


Διαμερίσματα, Πόλη Χρυσοχούς
Υποδοχή Συγκροτήματος

Τηλέφωνο: 26322226

Φόρμα Επικοινωνίας