Συγκρότημα Κακοπετριάς - Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 

 Συγκρότημα  Τμήμα  Τηλέφωνο  Τηλεομοιότυπο
 Κατοικίες ΤΕΥ-ΑΤΗΚ  Τμήμα Υποδοχής  22463737  22924200
 Εστιατόριο  "ΣΤΕΓΗ"  22924777  22924200