Συγκρότημα NICKI - Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 

Συγρότημα/Γραφείο Όνομα/Τμήμα Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο
Γραφείο ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, Λευκωσία Κατερίνα Κτωρή 22701394 22701412
Συγκρότημα NICKI Τμήμα Υποδοχής 26322226