Προσωπικό
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL
Χρίστος Ζαχαρίου Γενικός Διευθυντής 22701650 22701412 teyatik@cyta.com.cy
Δέσποινα Δημητρίου Γραμματεία 22701893 22701412
Παναγιώτης Φάττας Υπεύθυνος Λογιστηρίου 22701814 22701412
Χαρίκλεια Χρυσάνθου Λογιστήριο 22701638 22701412

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL
Υποδοχή 22463737 22924200 teyatik@cyta.com.cy
Εστιατόριο 22924777 22924200
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Αλέκος Γρηγοριάδης - Διαχειριστής Κατοικιών
Αντρέας Αλεξάνδρου - Υποδοχή
Νίκος Ονουφρίου - Υπεύθυνος Εστιατορίου
Χρίστος Παπαλεξάνδρου - Μάγειρας
Χαράλαμπος Λεωνίδου - Εστιατόριο
Παναγιώτης Μιχαήλ - Συντηρητής
Μάριος Νεοκλέους - Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ LEVANDIS ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, Πρωταράς
TMHMA ΤΗΛΕΦΩΝO FAX E-MAIL
Υποδοχή 23740900 23740910 levandis@cytanet.com.cy

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ NICKI HOLIDAY RESORT, Πόλη Χρυσοχούς
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL
Υποδοχή 26322226 26322155 teyatik@cyta.com.cy
Γραφείο ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, Λευκωσία
  22701412